Voor elke organisatie een tankpas!

Tankpas en kvk inschrijving levert geld op. Want de eenvoudige btw teruggave is één van de vijf voordelen van zakelijk tankpas. Kan elke organisatie een tankpas aanvragen? In ieder geval geldt voor elke organisatievorm minimaal twee voorwaarden waaraan voldaan moet worden voor tankpas gebruik:

 1. Ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel (KvK),
 2. BTW plichtig zijn.

Dus tankpas en kvk zijn daadwerkelijk aan elkaar gerelateerd. Op o.a. onze website tankpas-aanvragen.nl worden termen als ‘tankpas zzp en ‘tankpas mkb gebruikt. Daarbij wordt gedoeld op met name de gebruikersgroep. Naast de zakelijk tankpas voor door deze doelgroep zegt het eveneens iets over de organisatievormen. Over het mkb en de zzp is heel veel te zeggen en te vinden op internet. Dit artikel beschrijft een kort overzicht van de verschillende organisatievormen die een zakelijke tankpas mogen gebruiken:

 • Organisatievorm rond de verzamelnaam van zelfstandige ondernemers, kortweg zzp tankpas
 • Kleine en middelgrote onderneming, ofwel mkb tankpas
 • Organisaties met meer ideële doelstelling: Tankpas Stichting
 • Een leden organisatie in de vorm van een vereniging: Tankpas Vereniging

zzp tankpas

Uit een onderzoek van de Sociale Economische Raad, ofwel de SER,  blijkt dat zzp’ers een belangrijke sociaal economische bijdrage leveren.  Ze zorgen voor meer welvaart, een hogere arbeidsparticipatie en meer arbeidsproductiviteit. Bovendien zorgen zzp’ers  voor opdrachtgevers meer flexibiliteit en minder overcapaciteit. Prettige bijkomstigheid is het dat zzp’ers regelmatig een spin-off zijn voor de werkgelegenheid. 
Volgens het CBS (centraal Bureau voor Statistiek) zijn er in Nederland ruim 1 miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp). Dit zijn zelfstandige die het zelfstandig ondernemerschap als hoofdbaan hebben, dus exclusief de part-time zzp’ers.

De zelfstandigen zijn in vele branches actief en zijn bovendien terug te vinden in alle leeftijdsgroepen. Mannen vormen de meerderheid tussen 35-55 jaar, al zijn vrouwen met een inhaalslag bezig. 

 Het begrip en de term zzp’er

 De SER heeft een eenduidige en complete definitie gemaakt voor de zzp’er. We citeren de SER:

 

Een zzp’er is een ondernemer voor de inkomstenbelasting die geen personeel in dienst heeft.  Onder deze definitie valt zowel de ‘klassieke’ zzp’er (met bedrijfspand e.d.) als de ‘nieuwe’ zzp’er, die vooral eigen arbeid/kennis/vaardigheden aanbiedt.

 Voor de (inkomsten)belasting dienst zijn zzp’ers ondernemers die voldoen aan de volgende criteria:

 • Zelfstandig de eigen werkzaamheden kunnen bepalen en uitvoeren,
 • Meerdere opdrachtgevers,
 • Voor eigen (zakelijke) rekening en risico werkzaamheden verrichten,
 • De BTW afdragen over de omzet, dus over de uitgaven en de inkomsten.

 

De rechtsvorm zzp, vof, coöperatie en eenmanszaak

De afkorting zzp betekent Zelfstandige Zonder Personeel en dekt daarmee de lading. Want met de term zzp wordt enerzijds bedoeld dat je geen personeel hebt, maar anderzijds is het geen rechtsvorm. Populair gezegd worden ze eenpitters of freelancers genoemd.
De rechtsvorm kan verschillend zijn voor de zzp’er: 

 • Eenmanszaak: één persoon is verantwoordelijk. 
 • Een Vennootschap Onder Firma (vof): meerdere personen (vennoten) zijn verantwoordelijk en werken onder één naam.
 • Coöperatie: Meerdere mensen werken samen onder een naam, waarvan de leden niet aansprakelijk zijn.
 • Maatschap: dezelfde als vof, alleen is iedere maat verantwoordelijk voor de schuden hij zelf aangaat.

 

MKB Tankpas

 Een onderneming wordt mkb genoemd als ze minder dan 250 werknemers in dienst heeft. Volgens het al genoemde cijfer instituut CBS blijkt dat rond de 60% van de organisaties in Nederland het mkb is. De rechtsvorm is veelal een Besloten Vennootschap (BV) of een Naamloze Vennootschap (NV). Het is opvallend dat veel mkb’ers familiebedrijven zijn. In Nederland zijn er ruim 270.000 van. 

Fleet management

 Afhankelijk van de activiteiten, heeft een onderneming een of meerdere voertuigen. Dit kunnen personenauto’s zijn, bestelbusjes, bussen of vrachtwagens of een combinatie daarvan. Een wagenpark beheren is kapitaal intensief. De aanschaf, de financiering en het onderhoud wordt uitgevoerd door een zogenaamde wagenpark beheerder. Activiteiten die hij of zij organiseert en regelt zijn:

 • Contact onderhouden met de berijders en leveranciers,
 • Administratie (onderhoud, brandstofkosten, tankpas mutaties, ritten registratie enz),
 • Verzekering,

Het wagenpark beheer kan uitbesteed worden. Bij kleinere bedrijven wordt het in de regel zelf gedaan door bijvoorbeeld de eigenaar, de office manager of facilitaire manager.  

 

Tankpas Stichting

Een stichting is een organisatie voor een bepaal maatschappelijk doel. Het doel heeft een ideële  of sociale strekking die vast wordt gelegd door een notaris in een statuut. Voorbeelden van stichtingen zijn op gebied van natuurbehoud (Wereld Natuur Fond), mensen rechten (Amnesty) of gezondheidszorg (Lepra stichting).
Er zijn er ontzettend veel en op stichting.net is een overzicht te vinden.Een stichting bestaat uit een (verplicht) bestuur met een voorzitter, secretaris en penningmeester, maar heeft geen leden. Gemaakte winst moet besteed worden aan het doel.  Bovendien is elke stichting ingeschreven in het handelsregister van het KvK en sommige dragen btw af, waardoor tankpas gebruik mogelijk is. 

Tankpas Vereniging

De verschillen tussen een stichting en een vereniging zijn niet groot. Een verenging heeft leden en een stichting niet. Bovendien moet een stichting verplicht via de notaris  worden opgericht en bij de KvK ingeschreven worden. De oprichters of leden van een  vereniging kunnen daar voor kiezen. Een vereniging opgericht bij de notaris en ingeschreven bij de KvK is een formele vereniging. Een vereniging in de praktijk democratischer dan een stichting, de leden hebben inspraak via een Algemene Leden Vergadering (ALV) en benoemd het bestuur. Er is een speciale website, https://www.verenigingen.nl/  (een vereniging..) met ontzettend veel informatie over rechtsvormen en voorbeelden van verenigingen

Nogmaals tankpas en kvk

Het artikel begon met de observatie dat het tankpas en kvk aan elkaar gerelateerd zijn. Dat komt omdat alle bovengenoemde organisatievormen een zakelijke tankpas mogen gebruiken, mits ingeschreven bij de KvK en btw afdragen. Daarnaast spelen de brandstof aanbieders er handig op in door verschillende tankpassen aan te bieden. Met universele tankpassen kunt u allerlei extra diensten betalen zoals in eenautowasstraat of parkeergeld in de garage of mobiel parkeren. De merk gebonden tankpassen zijn daarin meer sober, maar bieden een scherpere brandstofprijs.

Wilt u meer weten over de verschillende tankpassen, dan kunt u tankpassen vergelijken op onze website! Desgewenst kunt ze direct aanvragen.

https://www.tankpas-aanvragen.nl/tankpas-vergelijking/