pH meter

De draagbare pH meter van Ebro is compleet waterdicht, zeer nauwkeurig en is justeerbaar. Met een meetbereik van 0 pH – 14 pH is de pH meter geschikt voor diverse doeleinden waaronder transport en in de voedingsindustrie. Bovendien is de pH meter uiterst geschikt voor particulier gebruik. Bijvoorbeeld voor het meten van de pH gehalte in een aquarium.

pH meter voor de voedingsindustrie

De veiligheid en kwaliteit van levensmiddelen waarborgen en het meten van de pH-waarde kan daar aan bijdagen. Behalve temperatuur is het meten van de zuurtegraad met behulp van een pH meters een belangrijke kwaliteitsindicator voor de geproduceerde levensmiddelen. Bovendien wordt met de zuurgraad ook de bewaartijd van levensmiddelen bepaald. Dit is erg belangrijk in de industrie sector en zeker in de vleesindustrie. Voor de export van vlees kent de pH waarde van het gemeten vlees nauwe grens. Vallen de waardes buiten de gestelde grenzen zal het vlees afgekeurd worden. Volgens de richtlijnen is de toegestane meetwaarde van pH in de vleesindustrie ca. 5,8 – 5,9. Over het algemeen wordt vlees afgekeurd voor export bij een gemeten waarde van 7,0.

pH meter transport

Als tankreinigingsbedrijf is het belangrijk om te kunnen garanderen dat de reiniging aan de gestelde eisen van de verladers en de klanten voldoet. Om handvaten te geven is een hygiënecode voor tankautoreiniging opgesteld. Om te kunnen voldoen aan de hygiënecode zijn er oplossingen voor extra hygiënecontroles op tanks, slagen en koppelingen. Bij transport van levensmiddelen is het essentieel dat de tank na het lossen volledig wordt gereinigd en gedesinfecteerd. Voor de voedselveiligheid is het belangrijk dat microbiologische groei wordt voorkomen (schimmels en bacteriën). Echter is een grondige reiniging of desinfectie niet altijd 100% betrouwbaar. Om zeker te weten dat de reinigingsmethode goed heeft gewerkt kan het laatste spoelwater na reiniging gemeten worden. Dit laatste spoelwater kan gemeten worden met de pH meter voor transport. Door het meten van pH waarde kan gemeten worden of er nog microbacteriën aanwezig zijn. Wanneer dat het geval is kan de reiningsprocedure opnieuw gestart worden of waar nodig aangepast.

pH metingen met de pH meter

Met de pH meters van Ebro heeft u één van de meest betrouwbare, nauwkeurige pH meters op de markt. Met de instrumenten is eenvoudig en snel de pH waarde van een oplossing te meten. Daarmee heeft u snel inzichtelijk of de levensmiddelen voldoen aan de gestelde eisen.

https://webshop.gullimex.com/nl-NL/Webshop/Producten/Food/pH-meters.aspx